Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00727096
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Житомирзооветпостач"
Дата, на яку складено інформацію: 14.09.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися