Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  16.09.2020 09:45:02
Дата здійснення дії: 16.09.2020
Вид інформації:  Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
Повне найменування:  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
Код за ЄДРПОУ:  00130820
Текст повідомлення: 

 ПОВІДОМЛЕННЯ

про причини несвоєчасного розкриття особливої інформації

Акціонерне товариство «Дніпровська теплоелектроцентраль» повідомляє Акціонерів, що 15.09.2020р. о 16-43 годині київського часу було розкрито особливу інформацію у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Інформація була опублікована наступного змісту. Відомості про  зміну посадових осіб емітента з двох питань.

По першому питанню вирішено: припинення повноважень Членів Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ» на підставі Протоколу № 7/2020 засідання Наглядової ради Акціонерного товариства "Дніпровська теплоелектроцентраль" від 07.09.2020 року, та вирішено два питання: 1) прийнято рішення про припинення повноваження Членів дирекції товариства: Павлюченко Інни Миколаївни, Батиченко Геннадія Олексійовича та Костеріної Віри Павлівни. 2) Вважати припиненими контракти від 17 липня 2017 року, укладені з Павлюченко І.М., Батиченко Г.О., Костеріною В.П.

По другому питанню вирішено: 1) обрати Членами Дирекції : Біжко Артема Ігоровича, Кравченко ИІрину Миколаївну, Шнейдер Лілію Анатоліївну. 2) затвердити умови контракту , що кладатимуться з Членами Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ»)  

Дата вчинення дії - 07.09.2020р  - є дата засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» з оформленням Протоколу №7/2020.

Затримка оприлюднення спричинена тим, що Акціонерним товариством «Дніпровська теплоелектроцентраль» було отримано листа №10-17-16534 від 10.09.2020р. від Фонду державного майна України з протоколом засідання №7/2020 від 07.09.2020р. Наглядової ради Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» є дата отримання цих документів 14.09.2020р. за вхідним №793.

 

 

   В.о. Генерального директора                                

   АТ «Дніпровська ТЕЦ»                                                            В.В.Аулов